Shark cartilage powder (Chondroitin)

3,103.00 ฿

กระดูกอ่อนปลาฉลาม คืออะไร?

กระดูกอ่อนปลาฉลาม คือ โครงกระดูกของปลาฉลามทั้งตัวที่ถูกจับขึ้นมาและนำมาบดละเอียด อุดมไปด้วย ธาตุแคลเซียม, ฟอสฟอรัส, สารกลัยโคซามิโนกลัยแคน (Glycosaminoglycans) และสารมูโพลีแซคคาไรด์ (Mucopolysaccharide) นอกจากนี้ยังพบว่า กระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบไปด้วย โปรตีนคอลลาเจน (Collagen) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสารคอนดรอยติน (Chondroitin) ซึ่งมีผลในการบรรเทาหรือรักษาโรคข้อเสื่อม

12 in stock

SKU: EU C005 Category:

Description

กระดูกอ่อนปลาฉลาม

ประกอบไปด้วย โปรตีนคอลลาเจน (Collagen) และสารในกลุ่มไกลโคสะมิโนไกลแคน (Glycosaminoglycans) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสารคอนดรอยติน (Chondroitin) ซึ่งมีผลในการบรรเทาหรือรักษาโรคข้อเสื่อม

อีกทั้งในสารสกัดจากกระดูกอ่อนปลาฉลาม นี้ ยังมีสารในกลุ่มนี้บางชนิดยังมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบ ช่วยป้องกันการสลายตัวของกระดูกอ่อนโดยทำหน้าที่ยับยั้งเอนไซม์Collagenase ที่เข้ามาทำลายคอลลาเจนบริเวณกระดูกอ่อนจึงมีผลทำให้กระดูกอ่อนที่ข้อต่อแข็งแรงยืดหยุ่นสูงทนต่อแรงกระแทกได้ดีช่วยป้องกันความเสียหายที่เกิดกับข้อและกระดูกได้ กระดูกอ่อนปลาฉลาม อุดมไปด้วยแร่ธาตุแคลเซียมและฟอสฟอรัสซึ่งจำเป็นต่อกระดูกและฟันและกระดูกอ่อนปลาฉลามยังประกอบไปด้วยโปรตีนและคอลลาเจนซึ่ง

มีผลในการบรรเทาอาการปวดข้อและป้องกันโรคข้อเสื่อมมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบกระตุ้นภูมิคุ้มกันนอกจากนี้ยังมีสารที่มีคุณสมบัติยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งอีกด้วย