นโยบายการคืนเงิน
บริษัท ยูก้า เฮลท์ จำกัด ขอแจ้งนโยบายการคืนเงินเป็นข้อตกลงและสร้างความเข้าใจในการใช้งานเว็บไซต์นี้

 • บริษัทจะคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า กรณีที่บริษัทไม่สามารถส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งได้
 • ระยะเวลาคืนสินค้า มีรายละเอียดดังนี้
  กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวนหรือผ่อนชำระ บัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย บริษัทจะยื่นคำร้องขอคืนเงินให้กับธนาคาร การคืนเงินจะขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร ตามกฎแล้วผู้ถือบัตรจะได้รับเงินคืนในรอบบิลถัดไป
  กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน ตัดผ่านบัตรเดบิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย บริษัทจะยื่นคำร้องขอคืนเงินให้กับธนาคาร การคืนเงินจะขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร จะใช้เวลา 30-60 วันในการคืนเงิน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับแจ้งจาก Call Center
  กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน ผ่านช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส เงินจะคืนไปยังเลขบัญชีที่ลูกค้าให้ไว้ ใช้เวลาประมาณ 7-14 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าได้รับแจ้งจาก Call Center (และเอกสารประกอบการขอคืนเงินที่ครบถ้วน)
 • ไม่สามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง แก้ไขรายการสั่งซื้อได้ในกรณีต่อไปนี้
  กรณีที่เกิดจากการสั่งสินค้าผิดชนิด รหัสผิดรุ่น
  กรณีที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
 • บริษัทฯ จะไม่จัดส่งสินค้า และต้องคืนเงินเท่านั้น เนื่องจากกรณีดังต่อไปนี้
  กรณีสินค้าหมด
  กรณีราคาสินค้าที่ระบุในหน้าเว็บไซต์ไม่ตรงกับราคาขายจริง
  กรณีที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย (System Error) ที่อาจเกิดขึ้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด หากมีเหตุสุดวิสัย
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ขั้นตอนการขอคืนเงินสามารถทำได้ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ *
 1. ติดต่อผ่าน Call center Tel : 065-562-6164 Tel : 061-271-3646
 2. ส่งอีเมลมาที่ : eukahealth60@gmail.com
 3. ช่องทางออนไลน์ เช่น Inbox Facebook : Line official account : เป็นต้น
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ทางเพจ Contact us (ติดต่อเรา)
 • บริษัทอาจขอเอกสารหรือหลักฐานประกอบการคืนเงินได้ตามความเหมาะสม กรณีที่จำเป็นต้องขอคืนเงิน และการพิจารณาของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุดทุกกรณี*