การจัดส่งสินค้า Shipping Methods
ไปรษณีย์ไทย

EMS

Kerry

เงื่อนไขการจัดส่ง
สำหรับการสินค้าไม่เกิน 25 kg จะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ แบบลงทะเบียน, EMS หรือ Kerry
สำหรับการสั่งสินค้ายกถัง หรือ 25 kg ขึ้นไป
ในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล จัดส่งให้ฟรี
ต่างจังหวัด ใช้ขนส่งพื้นที่